Hra na klavír

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent je schopen samostatné orientace v základních interpretačních problémech v hlavních stylových období

- je vybaven speciálními znalostmi, nutnými k interpretaci děl barokního období

- je schopen samostatně nastudovat party komorních děl

- výsledky svého studia je schopen koncertně přednést

- na základě nástrojové praxe i příslušné přípravy je schopen vlastní pedagogické činnosti"

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorního souboru klasického obsazení a kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie.

Specifikace oboru
Kód KLAVIR
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021