Hra na klavír a klavírní pedagogika

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- ovládá základní principy pedagogické práce

- má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, korepetitor v opeře či baletu, člen komorních ansámblů

Specifikace oboru
Kód KLAVPED
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 07. 2022