Hra na klavír a klavírní pedagogika

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- ovládá základní principy pedagogické práce

- má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů
  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály
  • korepetitor v opeře či baletu, člen komorních ansámblů

pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, korepetitor v opeře či baletu, člen komorních ansámblů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Repertoár oboru

Specifikace oboru
Kód KLAVPED
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024