Hudební produkce

Obor je realizován Katedrou hudební produkce

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent dokáže komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích

- má základní znalosti psychologie a sociologie

- rozvinuté znalosti práce s PC

- orientuje se v problematice dějin hudby

- ovládá základní principy dramaturgie

- orientuje se v publicistický

Uplatnění studující nalézají nejčastěji v kulturních a uměleckých organizacích nestátního neziskového sektrou a veřejné správy. Často jsou také zájmem absolventů vlastní uměleckopodnikatelské aktivity. Jedná se zejména o pozice manažerů orchestru, operních souborů či uměleckých agentur. V neposlední řadě jsou žádáni na pozice produkčních v přímé návaznosti na již získané praktické zkušenosti z období studia.

Specifikace oboru
Kód HUDMAN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021