Hudební produkce

Doktorské studium oboru Hudební produkce je určeno absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí svého oboru

- prezentují samostatného hudebně-producentského projektu ve všech jeho vazbách na financování, realizaci, propagaci, marketing a public relations

- ovlá

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, jeho kvalifikace bude zahrnovat možnost praktického uplatnění na vysokých řídících místech privátní i veřejné sféry v oblasti hudby a zároveň by měl být schopen publikační činnosti v odborném tisku. Souhrn praktických producentských znalostí a schopnost jejich zdůvoděného uplatnění nebo dalšího zprostředkování umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Specifikace oboru
Kód HUDPRO
Typ Doktorské kombinované
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2025