Interpretace a teorie interpretace

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní um

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, je schopen publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací, je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Specifikace oboru
Kód TEORINT
Typ Doktorské kombinované
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 03. 2021