Jazzová interpretace

Obor je realizován Katedrou jazzové interpretace

Připravuje studenty na variabilitu a flexibilitu trhu práce v umělecké oblasti.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru svého hudebního nástroje, repertoáru komorních jazzových ansámblů či repertoáru velkých jazzových těles

- má odborné znalosti v oblasti specializovaných hudebně-teoretických předmětů a dokáže je spolehlivě aplikovat v praxi

- prokazuje hluboké znalosti z dějin hudby a speciálně jazzu

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- prokazuje elementární znalosti v oblasti produkce uměleckého díla"

Jazzový hudebník vystupující jakožto leader vlastních projektů či jako sideman v projektech cizích, hráč populárních, divadelních nebo studijových ansámblů, skladatel, aranžér, dirigent v rámci non-articifiální hudby, specializovaný pedagog ZUŠ, konzervatoří či hudebních gymnázií, specializovaný pracovník v hudebních a kulturních institucích

Specifikace oboru
Kód JAZZINT
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 07. 2022