Jazzová kompozice a aranžování

Katedra jazzové interpretace je ve srovnání s ostatními katedrami HF JAMU velmi mladá. Přestože funguje teprve od roku 2010, patří k nejlepším ve svém oboru v ČR. Sbor pedagogů se skládá z předních českých a slovenských jazzových osobností. Jsou mezi nimi David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Jan Jirucha, Jan Přibil, Lubomír Šrámek. Většina z nich jsou aktivní hudebníci a jsou tudíž schopni přenášet na studenty i své zkušenosti z praxe. Katedru vede Vilém Spilka, renomovaný kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu. 

Co je cílem studia Jazzové kompozice a aranžování?

Cílem studia je připravit absolventa tak, aby uměl pracovat s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik, zároveň aby uplatňoval vlastní rozvinutou tvůrčí představivost a fantazii. Absolvent by měl být schopen zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár a analyzovat interpretační či kompoziční problémy, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy. 

Co se dále studenti na jazzových oborech na JAMU naučí?

V rámci studia získají hluboké znalosti hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů i praktické zkušenosti z fakultních nebo celoškolských projektů (sólové a ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů). Seznámí se se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby a naučí se i postupy, jak tvořit vědeckou práci. 

Kdo se na studium Jazzové kompozice a aranžování může hlásit? 

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. Praktická zkouška zjistí odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování. Přijímací zkouška se koná formou sólového či komorního interpretačního výkonu. U specializace Jazzová kompozice a aranžování navíc uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Jaké jsou konkrétní podmínky přijímacích zkoušek a co si uchazeč musí připravit?

Přijímací zkoušky se dělí na šest částí - teoretickou, praktickou a ústní zkoušku, dále zjišťující zkoušku u klavíru, interpretační výkon a všeobecný vědomostní test z jazzové historie.

V jakých profesích se může absolvent studijního programu Jazzová kompozice uplatnit? 

  • jako aranžér či skladatel dle svého uměleckého zaměření (práce pro divadla, orchestry, malé ansámbly)
  • umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů
  • studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog
  • hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

Více informací naleznete na webu HF JAMU na profilu Katedry jazzové interpretace.
Specifikace oboru
Kód JAZZKOM
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310019 Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030