Jevištní technologie

Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství je realizován Ateliérem divadelního manažerství a jevištní technologie ve dvou kvalifikačních zaměřeních: Produkční management a Jevištní management a technologie

Vzdělává odborníky pro organizačně-provozní a technickoprovozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. Studijní obor čerpá z výhody studentských tvůrčích týmů, které sestávají ze studentů různých oborů DIFA JAMU a které společně ověřují své teoretické znalosti a konfrontují své profesní zacílení v rámci školních uměleckých projektů. Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství postupně během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny jak teoretické, tak praktické, aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. V praxi to znamená, že pedagogové teoretických předmětů mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti obou specializací působí, a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

http://www.divadelnimanazerstvi.cz/

manažer scénické výroby,

vedoucí uměleckotechnického provozu,

manažer scénické realizace při divadelních projektech,

manažer scénické realizace při zdivadelňování nedivadelních prostor,

technický manažer festivalu (divadelního, hudebního, jiného v oblasti umělecké tvorby)

vlastnit a pracovat v agentuře ve svém oboru

samostatný osvětlovač v kabině

samostatný zvukař v kabině

mistr osvětlovač

mistr zvukař

jevištní mistr

Specifikace oboru
Kód JEVTECH
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2020