Kompozice a teorie kompozice
Doktorské studium oboru Kompozice a teorie kompozice je určena absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení.


Absolventi prokazují:

 • nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí,
 • mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni,
 • ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní tvorby.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • publikační činnosti v odborném tisku,
 • tvorby skript, monografií i vědeckých prací,
 • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.
Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění v oblasti náročné umělecké tvorby na mezinárodní úrovni, v oblasti vědecké práce i výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Uchazeč o DSP Kompozice a teorie kompozice musí při přijímací zkoušce prokázat:

 • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filozofie umění),
 • hluboký rozhled a orientaci v oblasti kompozice a multimediální kompozice,
 • schopnost reflexe,
 • odpovídající umělecké výsledky (doložené např. partiturami skladeb pro nejrůznější obsazení, nahrávkami, doklady o veřejné prezentaci děl atd.),
 • jazykové znalosti.

Nosnost tématu uvažované disertační práce :

uchazeč předkládá písemně teze zamýšlené disertační práce v rozsahu 2 – 4 stran, které musí zahrnovat charakteristiku obsahu a představu o způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných studijních materiálů a zvolených postupů bádání. Dále představí návrhy zamýšlených uměleckých projektů a pedagogické činnosti.

Tyto dispozice se zjišťují formou pohovoru přijímací komise s uchazečem, u níž jsou diskutovány požadované předložené materiály (výše zmíněnými partiturami skladeb, nahrávkami, doklady o veřejné prezentaci děl, tezemi disertační práce apod.).

Specifikace oboru
Kód TEORKOM
Typ Doktorský prezenční se specializací
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
P0215D310004 TEORKOM Kompozice a teorie kompozice
Akreditováno do 22. 10. 2031