Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, na uměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl.

Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům umožní kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.

http://rtds.jamu.cz/

Absolvent je připraven pro scenáristickou praxi s pestrou škálou uplatnění – rozhlasové, televizní a filmové projekty, cyklické a solitérní pořady, dramatická, publicistická a dokumentární tvorba. V oblasti rozhlasové dokumentární a publicistické tvorby je schopen vytvářet kompletní autorské pořady (námět, scénář, režie, technická realizace – záznam, střih). V oblasti audiovizuální tvorby je připraven pro práci v realizačních týmech v pozici scenárista, dramaturg s praktickou zkušeností z oblasti kamery, střihu a zvukového záznamu. Je vybaven jak pro pohotovou práci v mediálním provozu, tak pro samostatné tvůrčí projekty. Jazykové vybavení absolventa je adekvátní pro možné uplatnění na mezinárodní úrovni.

Specifikace oboru
Kód RTDS
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021