Světelný design

Cílem studia je v reakci na poptávku praxe připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí (historie divadla, dramaturgie), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby

Absolventi se uplatní v divadlech a kulturních institucích všech typů v České republice i zahraničí, při divadelních a

paradivadelních projektech, kulturních projektech a v agenturách zabývajících se realizací kulturních pořadů, na domácích i mezinárodních divadelních a hudebních festivalech, v televizi, filmovém průmyslu,

architektuře, výstavnictví apod. Absolvent může založit a vést vlastní studio světelného designu. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům oboru světelný design i uplatnění v jiných příbuzných

tvůrčích disciplínách jako např. architektonické svícení, návrhy osvětlení výstav, filmové a televizní svícení, světelný design v zábavním průmyslu (koncerty populární hudby, události a show) a samostatná výtvarná činnost.

http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/atelier-svetelneho-designu.html

Absolvent oboru světelný design je samostatně činným umělcem ovládajícím širokou škálu znalostí světelných a projekčních technologií a technik, které dokáže tvůrčím způsobem aplikovat.

Specifikace oboru
Kód DESIGN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2025