Taneční a pohybové divadlo a výchova

Studium bakalářského stupně oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je organizováno jako kombinovaná forma studia, probíhajícího ve víkendových blocích, 10 x za akademický rok a dílnách, s cílem vychovat pedagoga – tvůrce

Role pedagoga v oblasti tanečního umění není oddělitelná od kreativní tvorby v tomto oboru, je tudíž nutno, aby vzdělávání pedagogů taneční či pohybové výchovy bylo těsněji spjato s podporou a rozvíjením kreativity absolventů oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova Důraz je kladen na rozvoj vyjadřovacích schopností v oblasti pohybu a tanci, přičemž prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filosofii a životním stylu.. Koncepce studia je jednotná s přihlédnutím na osobní pedagogické i tvůrčí individuality. Zahrnuje jednak získání základních znalostí v oblasti metodik jednotlivých tanečních technik a pohybových disciplín a teoretickou i historickou průpravu v oblasti dramatických umění s důrazem na taneční a pohybové divadlo a také klade důraz na osobní a kreativní přístup k pedagogické i tvůrčí práci v oblasti tanečního umění.

Základním cílem bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je vychovat pedagoga – tvůrce, který je schopen pedagogického i kreativního přístupu k tanečnímu umění a taneční a pohybové výchově Směřuje k tomu, aby se taneční a pohybová výchova stala mimořádným výchovným prostředkem s možností rozvíjet celistvou osobnost každého člověka.. Dovede svůj pedagogický i tvůrčí přístup přizpůsobit potřebám příslušné věkové skupiny, tedy přístup při výchově a tvorbě v oboru taneční a pohybové divadlo: u budoucích profesionálních tanečníků, žáků ZUŠ, zájmové skupině amatérského souboru, žáků ZŠ a SŠ při výuce předmětu taneční a pohybová výchova.

Absolventi bakalářského stupně oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova jsou schopni vyučovat tanci jako komplexnímu uměleckému zážitku a ne pouze aplikovat metodiky tanečních technik a ostatních pohybových disciplín.

http://difa.jamu.cz/obory-a-ateliery/atelier-tanecni-a-pohybove-divadlo-a-vychova.html

Pedagog volného času

Lektor taneční a pohybové výchovy

Divadelní lektor pro oblast tanečního a pohybového divadla

Specifikace oboru
Kód TAPDAV
Typ Magisterské navazující kombinované jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2025