Zpěv

Obor je realizován Katedrou zpěvu

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků, kteří jsou schopní se uplatnit v rámci kulturního průmyslu. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Všeobecný kulturní přehled

- znalost dějin vokální hudby

- znalost základů psychologie a pedagogiky

- zvládnutí metodických postupů pro pěveckou praxi

- znalost hudební teorie na úrovni absolventa konzervatoře, herecké a pohybové schopnosti pro ztvárnění jevištních rolí

- znalost cizího jazyka (italština)

Uplatní se jako člen operního souboru či hudebního divadla (jako sólista pro menší role nebo člen sboru), člen profesionálního sborového tělesa s možností zpívat sóla, pedagog zpěvu na školách nižšího a středního stupně

Specifikace oboru
Kód ZPEV
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021