Divadelní fakulta JAMU na mezinárodním festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER dvakrát bodovala

Hned dva studenti Divadelní fakulty JAMU získali ocenění na 31. ročníku mezinárodního festivalu divadelní škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER! 2021, který dnes večer vyvrcholil online ceremoniálem. (www.encounter.cz/ceremonialy).  V posledních pěti dnech se v programu nesoutěžní přehlídky objevily záznamy představení z deseti vybraných škol, například z ArménieŠvýcarska nebo z Itálie. Festival pořádá Janáčkova akademie múzických umění a připravují jej výhradně studenti zdejší Divadelní fakulty. Mottem letošního online ročníku festivalu se stalo heslo JUMP! Skok jako manifestace odvahy, jako oproštění se, jako bod v prostoru a čase. 

Přestože je festival nesoutěžní, upozorňuje mezinárodní jury na zajímavé počiny. Pro letošní rok přijali pozvání zasednout v porotě pedagog a režisér Rikki Benedicto z Filipín, choreografka a tanečnice Uršula Teržan ze Slovinska, herečka a režisérka Elsa Valentim z Portugalska a český dramaturg a básník Vladimír Fekar. „V kategorii mimořádný herecký výkon za plastické ztvárnění ambivalentní postavy, za věrohodný vývoj postavy, za použití překvapivých psychologických poloh a za souhru s celým souborem v roli Kazimíra Májky v inscenaci Hády – Pokusy o minulost, získává ocenění Marta Daniel Gajdoš,“ pojmenovala slovinská tanečnice Teržan jedno ze čtyř ocenění poroty. V inscenaci Dreamlessland v podání studentů italské Theatre Academy in Rome Sofia Amendolea porotu zaujala mladá herečka Barbara Monetti. Sošku Marty získala za přesvědčivou interpretaci postavy Chantal, za vyvážené herecké obsazení a souhru celé produkce

Filipínský porotce Riki Benedicto zase vyhlásil další ocení Marta za herecký výkon. Uvedl, že další Martu za inspirativní řešení rozličných hereckých i divadelních situací a za kreativní přístup ke kolektivní tvorbě scénáře jej získala Jeanne Le Moign v inscenaci YES! (maybe), kterou nastudovali studenti švýcarské Bern University of Arts.  Podle Vladimíra Fekara si za za inspirativní proměny v mentálním i fyzickém chování postavy, za neustálé naplňování jevištní přítomnosti a za schopnost rozvíjet dramatické dialogy s ostatními postavami čtvrtou udělenou festivalovou sošku Marty Adam Borysowicz v inscenaci Svatá Jana, s níž se brněnské přehlídky zúčastnila polská National Academy of Theatre Arts in Krakow.     

Při virtuálním ceremoniálu bylo také prezentováno Ocenění ředitele festivalu Michala Zetela: „Ocenění ředitele festivalu jsem se rozhodl udělit za mimořádný individuální výkon, a to v oblasti festivalové produkce. Nová podoba festivalu – online – před celý náš organizační tým postavila obrovskou výzvu. A přestože se na tomto řešení podílel celý tým, jeden dobrý duch přece jen svou energií, entusiasmem, smyslem pro detail a převzetím osobní odpovědnosti vyčnívá nad ostatní. Za převod festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER do online podoby uděluji cenu ředitele festivalu Barboře Svorové, vedoucí sekce Propagace letošního ročníku festivalu“. Oba oceněné brněnské studenty představují přiložené snímky.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.