Hudební fakulta JAMU bude volit děkana na období 2020 – 2024

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové akademické obce,

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení voleb děkana hudební fakulty.

Funkční období našeho stávajícího děkana, pana prof. Jindřicha Petráše, končí v listopadu 2020. Akademický senát Hudební fakulty JAMU je proto povinen uskutečnit volbu děkana pro další čtyřleté funkční období. Průběh volby řídí volební komise z řad senátorů v čele s předsedou senátu.

První fází volby děkana je výběr kandidátů. Kandidátem na funkci děkana se může stát kterákoliv fyzická osoba. Všichni členové akademické obce HF JAMU mohou v období 14. – 23. září 2020 podávat návrhy na osoby kandidátů na děkana. Každý platný návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, jeho bydliště a telefonický kontakt. Každý navrhovatel smí navrhnout nejvýše tři osoby. Návrh se podává elektronicky z adresy člena akademické obce na serveru jamu.cz na adresu senathf@jamu.cz.

 

Bližší informace najdete zde

Na závěr si dovolujeme připomenout, že děkanské volby jsou mimořádným okamžikem v životě akademické obce, příležitostí pro otevření veřejné diskuze nad tématy, která její členové považují za podstatná. Bezesporu se jedná o okamžik, který do značné míry ovlivní život naší fakulty v následujících čtyřech letech.

Buďte přitom!

Akademický senát HF JAMU