Mezinárodní akce pořádané JAMU

Mezinárodní festivaly a soutěže

Festival bicích nástrojů fbn.jamu.cz
Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus newmusicplus.jamu.cz
Mezinárodní konference JAMUsica https://hf.jamu.cz/tvurci-cinnosti/veda-a-vyzkum/mezinarodni-konference-jamusica/
Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy www.masterclass.jamu.cz
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně hf.jamu.cz/mslj
Setkání/Encounter www.encounter.cz
Theatre Symposium Brno theatresymposiumbrno.cz