Kvestorka

Ing. Dana Horníčková
Kvestorka
tel: 54259 1134
e-mail: 12358@post.jamu.cz
UČO: 12358
Kvestorka
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ člen
Kolegium rektora JAMU člen
Ediční rada JAMU Stálý host
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Kvestorka
Odbor kvestora Vedoucí pracoviště

Asistentka kvestorky

Dana Moláková

tel: 54259 1102
e-mail: 18637@post.jamu.cz
UČO: 18637
asistentka kvestorky
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209