Kandidáti do akademických senátů!

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU DIVADELNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Dne 1. 11. ve 13:30 hod. otevřeli členové volební komise schránky a diskusní fórum v IS JAMU s návrhy na kandidáty z řad členů akademické obce pro volby do AS DF JAMU. Ve dnech 1. – 4. 11. 2022 volební komise získala stanovisko od navržených k jejich případné kandidatuře.

Kandidaturu pro volby do AS DF JAMU přijali:

Pedagogové: Studenti:
Mgr. MgA. Borák Pavel Bláhová Denisa
Bc. Borský Pavel Bc. Doležel Jan
prof. PhDr. Broulíková Veronika Grygar Kryštof
doc. Mgr. Dostálek Igor Kožnárek Josef
Mgr.art Gombár Jozef MgA. Mašura Adam
MgA. Gruna Tomáš BcA. Mlatečková Jana
doc. Mgr. Halberstadt Hana Papšíková Kateřina
MgA. Kohout Aleš BcA. Rec Jan
MgA. Mareš Jakub Rousová Ludmila
Mgr. Ondra Miroslav Šoula Vojtěch
prof. Mgr. Oslzlý Petr    
doc. Rychlík Břetislav    
prof. MgA. Slavíková Hana, Ph.D.    
Mgr. Svozílek Petr    
BcA. Szturcová Adéla    
doc. MgA. Šotkovský Jan, Ph.D.    
doc. Mgr. Talpová Sylva    
MgA. Bc. Valnohová Sára    
MgA. BcA. Vodičková Petra, Ph.D.    

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Od 24. 10. do 1. 11. 2022 akademická obec HF JAMU navrhovala kandidáty do AS HF JAMU. Volební komise oslovila všechny navržené a na základě jejich souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou vytvořila seznam kandidátů.

SEZNAM KANDIDÁTŮ

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI (dle abecedy) STUDENTI (dle abecedy)
MgA. Jan Dalecký MgA. Dominik Gál
doc. Mgr. Dana Drápelová MgA. Vendula Galdová, DiS
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. Simeon Hána
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA Kristýna Klokočníková
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. BcA. Marie Machulová
doc. MgA. Jakub Klecker MgA. Barbora Mikolášiková
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. BcA. Martin Nosek
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. MgA. Daniela Peclová
prof. MgA. Martin Opršál Anežka Pokorná
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. MgA. Tomáš Kraus
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. BcA. Dominik Seďa
doc. Mgr. Emil Skoták MgA. Vojtěch Šembera
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. MgA. Tereza Šmídová
MgA. Helena Weiser MgA. Filip Urban
  BcA. Adam Závodský

 

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Dne 1. 11. ve 13:30 hod. otevřeli členové volební komise schránky a diskusní fórum v IS JAMU s návrhy na kandidáty z řad členů akademické obce pro volby do AS JAMU. Ve dnech 1. – 5. 11. 2022 volební komise získala stanovisko od navržených k jejich případné kandidatuře.

Kandidaturu pro volby do AS JAMU přijali:

STUDENTI

(jména uvedena v abecedním pořadí dle příjmení)

Divadelní fakulta:

Haničincová Hana

MgA. Hejnarová Kateřina

Mgr. Kacetlová Vendula

MgA. Bc. Kobzev Petr

BcA. Rec Jan

BcA. Szturcová Adéla

MgA. Vašků Petr

Hudební fakulta:

MgA. Beinhauer Miroslav

MgA. Galdová Vendula, Dis.

MgA. Kraus Tomáš

BcA. Madeja Marek

MgA. Peclová Daniela

MgA. Savková Noemi

MgA. Švihálková Kristýna

MgA. Urban Filip

Žufánek Lukáš

 

 

PEDAGOGOVÉ

(jména uvedena v abecedním pořadí dle příjmení)

Divadelní fakulta:

MgA. Abou Lucie

Mgr. MgA. Borák Pavel

prof. PhDr. Broulíková Veronika

Mgr. art. Gombár Jozef

doc. Mgr. Halberstadt Hana

Mgr. Jochmanová Andrea, Ph.D.

MgA. Kohout Aleš

prof. MgA. Krobot Ivo

doc. Mgr. Nadaud Pierre

doc. Mgr. Preková Jana

Mgr. Pytlíková Dvořáková Dita, Ph.D.

doc. Rychlík Břetislav

Mgr. Svozílek Petr

MgA. Sýkora Matěj

Mgr. et Mgr. Trna Jan

MgA. Bc. Valnohová Markéta Sára

MgA. BcA. Vodičková Petra, Ph.D.

 Hudební fakulta:

doc. Mgr. Fajnor Richard

MgA. BcA.et BcA. Hroch Martin, Ph.D.,MBA

prof. MgA. Jiraský Jan, Ph.D.

doc. MgA. Klecker Jakub

MgA. Mikolášiková Barbora

Ing. MgA. Mojdl Edgar, Ph.D.

doc. Mgr. et MgA. Ocetek Jan, Ph.D.

doc. Ing. MgA. Pešl Šilerová Lucie, Ph.D.

doc. Mgr. Skoták Emil

doc. MgA. Spilka Vít

MgA. Studený Tomáš, Ph.D.

MgA. Švestka Štěpán

 

Volby do akademických senátů se budou konat 14. – 15. 11. 2022 v IS JAMU viz https://is.jamu.cz/auth/volby/