Koncepce a životopisy kandidátů na rektora pro období 2022-2026

Akademický senát JAMU zvěřejnil koncepce a životopisy kandidátů na rektora pro období 2022 – 2026. Kompletní dokumenty je možné najít na úřední desce (rektorát⇒dokumenty skupinových orgánů⇒akademický senát JAMU⇒volby rektora⇒volba rektora 2021) nebo na vývěsce v IS

Doc. Mgr. Petr Francán odstoupil. 

 

Volby rektora se uskuteční 25. října od 14:00 v aule Hudební fakulty JAMU na Kmenského náměsti 609/6.