Kondolenční kniha k úmrtí profesora Hajdy je vystavena na DF JAMU

Pouze v rodinném kruhu se na přání pozůstalých uskuteční poslední rozloučení s emeritním rektorem JAMU a mimořádným divadelníkem profesorem Aloisem Hajdou, který o víkendu zesnul. Na naší škole vznikla dvě pietní místa, na kterých si tohoto jedinečného absolventa, významného pedagoga a druhého porevolučního rektora JAMU s účastí veřejnosti připomínáme: ve venkovním foyer Divadla na Orlí a na Divadelní fakultě, na níž vystudoval obor divadelní režie. Právě při vstupu na fakultu je pro kolegy, studenty ale i veřejnost vystavena i kondolenční kniha, do níž se lze podepsat a která bude v příštím týdnu předána rodině.