Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER zahájil průvod centrem Brna

Mimořádný příval energie mladých divadelníků dnes po poledni do centra Brna vnesl zahajovací průvod Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se koná v termínu od 29. března do 2. dubna. Po pandemií vynucené přestávce bylo v ulicích města jedinečnou přehlídku zase naplno vidět i slyšet, a to v nádherném kontrastu s tématem letošního 32. ročníku nazvaném v podtitulu (IN)VISIBILITY. Rozjásaný dav účastníků festivalu vedených maskovanými studenty pořádající Divadelní fakulty JAMU prošel od její budovy až po festivalovou stage před Místodržitelským palácem. Zde jako duch umění v angličtině promluvil k přihlížejícím ambasador letošní přehlídky, absolvent DF JAMU a známý herec Michal Isteník, ve stejném jazyce pronesli k přítomným pozdravení ředitel akce Michal Zetel, děkan hostitelské fakulty Petr Francán a studentská koordinátorka dění Barbora-Anna Lebánková. Program nabídne na čtyř brněnských scénách vystoupení mladých profesionálů z devíti divadelních škol z Polska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, Slovenska; navrch se představí brněnská i pražská umělecká akademie.
? Luboš Mareček