Naši furianti Ladislava Stroupežnického poprvé ve Studiu Marta

 

„Všichni jsou furianti – muži, ženy – kam se podíváš, samej furiant!“

Se začátkem září bude v brněnském divadelním Studiu Marta zahájena také nová sezóna 2023/2024 s názvem „Quo Vadis?“. Jako její první titul bude již 8. září 2023 uvedeno jedno z nejvýznamnějších dramat českého divadla, a to kritická veselohra Naši furianti od předního propagátora českého realismu: Ladislava Stroupežnického.

Režie inscenace se chopil vedoucí pedagog letošního absolventského ročníku činoherního herectví, Aleš Bergman. Výběr uvedeného titulu tedy nezávisel pouze na aktuálnosti zvolené hry, ale také na množství pozoruhodných postav, které nabízejí různé herecké výzvy. Když totiž hru Stroupežnický psal, posouval klasické typy postav, které se vyskytovaly v romantických dramatech zasazených do vesnického prostředí, směrem k propracovanějším a psychologicky zajímavějším charakterům zachovávajícím si vlastní specifickou osobitost. V širokém spektru postav z českého venkova poloviny 19. století se tak představí kompletní čtvrtý ročník činoherního herectví doplněný o studenty z třetího ročníku ve vedlejších rolích a dvojici hudebníků.

Právě hudba je jednou z důležitých složek inscenace. O hudební úpravu a nastudování se postaral Petr Svozílek. Zazní množství lidových písní, a to za živého doprovodu houslí a akordeonu, ale bude se hrát také na dudy. Už autor hry předepisoval pracovat s hudbou tak, aby netvořila pouze podkres znějící zpoza scény, ale měla vznikat přímo na jevišti jako součást situací, a tím měla dostávat širší význam. S tímto principem pracují i inscenátoři. Písně se tak stávají podstatnou součástí hned několika dějových linek.

Scéna, kterou navrhl Matěj Prokop, elegantně kombinuje náznakový prostor s folklórními motivy. Využívá zejména rozmístění stolů a židlí, které umožňují jednoduché přestavby mezi vesnickou hospodou a selskou světnicí starosty Dubského. Ve scénografii je také využita inspirace technikou modrotisku, která byla v 19. století velmi oblíbená. Obdobně i kostýmy navržené Magdalenou ČernouMonikou Baršovou využívají podobnost s dobovými oděvy. Přestože ale mají kostýmy na první pohled připomínat historické odívání, byly k jejich vytvoření využity zejména současné kusy oblečení, čímž dochází k zajímavému propojení současnosti s historickou hrou.

„Naše furianty lze snadno vnímat jen jako banální veselohru o hašteřících se radních na malé české vesnici,“ upozorňuje dramaturg inscenace Vojtěch Balcar. „Rozhodně tomu tak ale není. Stroupežnický touto hrou vnáší na české jeviště kritický realismus v plné síle. Patrné je to i u jeho následujících realistických dramat a tragédií, u kterých je dokonce možné vnímat i vliv Henrika Ibsena. A podobné prvky můžeme nalézt už i v Našich furiantech, byť zatím v zárodku. Jednoduchá zápletka o volbě ponocného tak získává všeobecnější rozměr, a tím se i pro současného diváka otevírá množství stále živých témat.“

Foto: Dominik Schmidt

Zpracoval: Vojtěch Balcar

Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292