Nový rektor JAMU MgA. Petr Michálek bude v Divadle na Orlí inaugurován

Při slavnostním shromáždění akademické obce dne 18. února 2022 ve 14 hodin bude inaugurován nový rektor JAMU MgA. Petr Michálek. Slavnostní uvedení nové hlavy brněnské akademie do úřadu se uskuteční v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU.

V čele školy stojí Michálek od počátku února roku 2022, první funkční období mu vyprší a jeho mandát skončí koncem ledna 2026. Tento čtyřiačtyřicetiletý rodák z Hradce Králové se etabloval jako dramaturg, herec, překladatel a režisér. Od července 2010 působil jako ředitel Městského divadla Zlín, kde byl také ředitelem mezinárodního divadelního festivalu Setkání Stretnutie. Michálek vystudoval obor divadelní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění  v ateliéru prof. Bořivoje Srby (a v roce 2000 získal titul MgA.).

Při speciálním, zhruba hodinovém ceremoniálu se také rozloučí a svoje funkční období slavnostně uzavře předcházející rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý. Michálkova slavnostního uvedení do nejvyššího akademického postu akademie se zúčastní také řada mimořádných hostů, přímo na pódiu v talárech zasednou rektoři a prorektoři hned patnácti tuzemských vysokých škol. Na úvod vrcholného akademického obřadu vystoupí předseda České konference rektorů prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., který je rektorem Masarykovy univerzity v Brně.

Mezi dalšími vzácnými hosty mimořádného shromáždění jsou ohlášeni například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petr Gazdík, náměstkyně ministra sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. a ředitelka odboru vysokých škol Mgr. Karolína Gondková. Účast přislíbila také primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Nový rektor složí slavnostní slib, ale ještě předtím převezme od svého odstupujícího předchůdce insignie příslušející jeho úřadu, především rektorské žezlo jakožto odznak pravomoci nad celou akademickou obcí. Toto žezlo je zároveň symbolem svobod a práv akademie. Dále pak Michálek přijme slavnostní rektorský límec s portrétem Leoše Janáčka jako symbolem tradice a důstojnosti nejvyššího akademického úřadu JAMU.

 Na veřejném zasedání dne 9. prosince 2022 se Akademický senát JAMU usnesl nadpoloviční většinou hlasů na návrhu na jmenování MgA. Petra Michálka rektorem akademie pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.   Na základě tohoto návrhu prezident republiky Miloš Zeman 26. ledna 2022 MgA. Petra Michálka rektorem Janáčkovy akademie múzických umění jmenoval.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.  

FOTO: RADEK MIČA