Národní digitální knihovna DNNT (plné texty vydané na území ČR do roku 2007 nedostupné na trhu)

Národní digitální knihovna DNNT

V návaznosti na ukončený přístup do databáze Kramerius pro studenty VŠ zpřístupňuje Národní knihovna České republiky Národní digitální knihovnu DNNT (díla nedostupná na trhu). Databáze obsahuje digitalizované dokumenty vydané na území České republiky do roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou stále chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu (i včetně případných dalších vydání, přepracovaných vydání apod.). Národní digitální knihovna dále obsahuje dokumenty, které jsou tzv. volné, protože již vypršela všechna autorská práva.

Kompletní přehled děl nedostupných na trhu je možné získat ze Seznamu, který spravuje Národní knihovna v Praze.

V rámci služby DNNT můžete procházet katalogy Národní knihovny v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Upozornění

  • Databáze Národní digitální knihovna DNNT je elektronický informační zdroj (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na JAMU, který je zpřístupněn na základě podepsání smlouvy. Je určen pouze zaměstnancům a studentům JAMU, a to výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.
  • Více informací v sekci Podmínky zpřístupnění – https://www.ndk.cz/.

Přístup do Národní digitální knihovny je zajištěn online přes web https://ndk.cz, možný je i dálkový přístup. Uživatel nejdříve zaškrtne souhlas s podmínkami použití, poté klikne na tlačítko „Přihlásit eduID“, vybere svoji instituci (JAMU) a následně zadá přihlašovací údaje. Studenti vyplní UČO a své heslo do Webmailu a eduroam (WiFi). Zaměstnanci a pedagogové použijí své uživatelské jméno (část před zavináčem pracovního e-mailu, např. folkova@jamu.cz) a heslo do Webmailu.

Přístup do digitální knihovny přes rozcestník