Fond umělecké dokumentace

Fond umělecké dokumentace

Fond umělecké dokumentace (FUD) je součástí Knihovny JAMU. Byl založen v roce 2002 a navázal na dokumentaci studentské divadelní a hudební umělecké činnosti JAMU od roku 1949, kterou knihovna tradičně průběžně uchovávala. Fond přijímá, zpracovává, ukládá a zpřístupňuje audiovizuální, fotografická, zvuková, písemná či jiná díla a záznamy dokumentující činnost JAMU, zejména činnost vzdělávací a tvůrčí. Jedná se zejména o dokumenty z produkce Divadelní a Hudební fakulty (Studio Marta, Divadlo na Orlí, Komorní opera), rektorátu a dalších součástí JAMU či akcí organizovaných školou (festival Setkání/Encounter, jmenování nového rektora/děkana apod.).  

Ve Fondu umělecké dokumentace jsou uloženy materiály z činoherních, muzikálových i operních představení od roku 1949 do současnosti. Jedná se například o programy, fotografie, scénáře či plakáty. Dále jsou zde shromažďovány videozáznamy činoherních, muzikálových a operních inscenací z let 1991-2009 a novinové výstřižky. FUD se v posledních letech rozšířil o dokumenty, které zachycují nové studentské aktivity, např. tvůrčí dílny či pracovní semináře, které jsou cenným zdrojem informačních a studijních materiálů pro studenty a pedagogy JAMU, ale také pro odbornou veřejnost. 

Probíhá průběžná digitalizace, v současné době (červen 2021) je zdigitalizováno několik set dokumentů, a to i zpětně, které jsou uloženy na digitálním úložišti. Cílem systematické digitalizace dalších dokumentů je umožnit efektivnější vyhledávání fotografií, recenzí nebo videí z inscenací. Činnost Fondu umělecké dokumentace se řídí Směrnicí o umělecké dokumentaci činnosti JAMU (List JAMU 4/2021 ze dne 21. dubna 2021).

Z  historie Fondu umělecké dokumentace 

K 60. výročí založení JAMU se FUD podílel na přípravě výstavy dokumentů z inscenací školního studia Marta ve foyer Kabinetu múz. Výstava se konala v roce 2007. Na začátku akademického roku 2009/2010 získal Fond umělecké dokumentace novou kancelář v prostorách bývalé multimediální studovny v prvním podlaží Astorky (nyní součást Knihovny JAMU). FUD se také podílel na vzniku obsáhlé publikace, která mapuje prvních 20 ročníků mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter (1991-2010). Jubilejní publikaci vydala Divadelní fakulta JAMU v roce 2010. Další významnou publikací, na jejímž vzniku se FUD podílel, je třetí část almanachu Vivat Academia, který vyšel v Nakladatelství JAMU v roce 2017 u příležitosti 70. výročí založení JAMU. V témže roce se FUD podílel na přípravě výstavy o historii a absolventech JAMU v Divadle na Orlí a v MZK. Výstava byla součástí oslav k příležitosti 70. výročí založení JAMU. 

Seznam inscenací Komorní opery z Fondu umělecké dokumentace

Seznam inscenací divadelního studia Marta z Fondu umělecké dokumentace

Kontakt:

MgA. Michal Kovalčuk
Archivář
tel: 54259 2208
e-mail: 13816@post.jamu.cz
UČO: 13816
archivář
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH