Kvalifikační (závěrečné) práce na JAMU

Kvalifikační (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační) práce na JAMU

  • Záznamy na tištěné i elektronické práce jsou dostupné v katalogu Aleph – báze Vysokoškolské práce (lze hledat podle autora, vedoucího práce, roku, tématu = Předmět).
  • Tištěné verze prací se půjčují pouze prezenčně do studovny, po objednání v katalogu Aleph.
  • Práce do roku 2005: Práce pouze v tištěné podobě. V současné době probíhá jejich digitalizace, jsou dostupné ze záznamu v katalogu Aleph (odkaz na plný text přes IS JAMU), a to pouze pro interní uživatele JAMU.
  • Práce mezi lety 2006-2012: Odevzdávány současně v tištěné i v elektronické podobě. Elektronické verze jsou dostupné přes Intranet JAMU (lze prohlížet pouze ve vnitřní síti JAMU), postupně se přesunují do ISu.
  • Práce od roku 2013: Dostupné v elektronické podobě v IS JAMU (modul Absolventi a závěrečné práce), tištěné verze prací se do Knihovny JAMU neodevzdávají.

Formální požadavky na úpravu kvalifikačních prací:

Také pro přebírání informací z těchto prací (stejně jako z knih, článků, sborníků, webových stránek, norem, videí, blogů, prezentací, pořadů v rozhlase a televizi) je nutno respektovat zásady citační etiky – citování zdroje, ze kterého čerpáme ⇒ autorský zákon, zpětné ověření myšlenek, získání širšího kontextu k problematice atd., jinak se dopouštíme plagiátorství =  kopírování, spojování textů, vylepšování literatury, „autocitace“.

Kontakt:

Mgr. Josef Blažek
Knihovník
tel: 54259 2201
e-mail: 18648@post.jamu.cz
UČO: 18648
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH