Rektorát

Odbor rektora

Odbor kvestora

Interní auditor

Asistentka rektora

Mgr. Martina Dozbabová
Asistentka rektora, vedoucí sekretariátu
tel: 54259 1101
e-mail: 18636@post.jamu.cz
UČO: 18636
Asistentka rektora, vedoucí sekretariátu
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209
Pracoviště Funkce
Odbor rektora Asistentka rektora, vedoucí sekretariátu

Asistentka kvestorky

Dana Moláková
Asistentka kvestorky
tel: 54259 1102
e-mail: 18637@post.jamu.cz
UČO: 18637
Asistentka kvestorky
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209
Pracoviště Funkce
Odbor kvestora Asistentka kvestorky