Volba rektora JAMU se uskuteční 9. prosince v aule HF JAMU a bude přenášena

Oznámení Akademického senátu JAMU k volbě rektora

Volba se uskuteční v Aule Hudební fakulty JAMU dne 9.12. od 10 hod, avšak vzhledem k epidemické situaci bude pro akademickou obec zprostředkována pouze on-line formou na YouTube kanálu JAMU, kde bude možné klást dotazy na kandidáty v chatu.
Přenos bude také vysílán v budovách obou fakult, na Divadelní fakultě v místnosti č. 104 a na Hudební fakultě v místnosti č. 205, a to od 10 hodin. 
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Představení programů kandidátů na funkci rektora (ve vylosovaném pořadí).
3. Diskuse
4. Volba rektora
5. Různé
V Brně dne 1. 12. 2021
doc. Mgr. Roman Novozámský
Předseda AS JAMU
Veškeré informace najdete na vývěsce v IS JAMU
Životopisy kandidátů jsou k shlédnutí na vývěsce JAMU.