Plánovaná odstávka IT služeb a počítačové sítě JAMU

 

Milí zaměstnanci, pedagogové a studenti,

rádi bychom vás upozornili, že tento pátek 20. října 2023 od 22:00 do soboty 21. října 2023 do 14:00 
proběhne odstávka centrální serverovny JAMU v Divadle na Orlí.

Jistě jste zaznamenali havárii připojení el. energie do DnO v pondělí 16. října, která způsobila výpadky vámi používaných IT služeb.
Protože budova mohla být připojena pouze dočasně, museli jsme urgentně najít nejbližší možný termín k opětovné odstávce a opravě trvalého připojení objektu.

Mimo síť JAMU budou v době výpadku dostupné služby Microsoft 365, IS, SAP a knihovní systém Aleph (připojení k síti Eduroam nebude funkční).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. V případě, že narazíte na dlouhodobější nedostupnost některé ze služeb, nahlaste nám to prosím na ovis@jamu.cz.

Oddělení výpočetních a informačních služeb JAMU

 

Shutdown of IT services and computer network of JAMU due to emergency

This Friday, October 20, 2023 from 10pm to Saturday, October 21, 2023 until 2pm 

there will be an outage of the JAMU central server room in the Theatre on Orlí Street.

You probably noticed the power connection failure to DnO on Monday 16 October, which caused outages of the IT services.
As the building could only be connected temporarily, we had to urgently find the earliest possible date to reconnect the building and repair the permanent connection.

Outside of the JAMU network, Microsoft 365, IS, SAP and the Aleph library system will be available during the outage (Eduroam network connection will not be functional).

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding. If you experience prolonged unavailability of any of the services, please report it at ovis@jamu.cz.

Oddělení výpočetních a informačních služeb JAMU