Prohlášení AS JAMU

Akademický senát JAMU na svém zasedání dne 3. 6. 2024 vyjádřil podporu protestní iniciativě Kolaps systému.

Spolu s iniciativou Hodina pravdy a dalšími grémii upozorňujeme na dlouhodobě neudržitelnou situaci na mnoha fakultách a katedrách napříč různými obory. Mzdy vysoce kvalifikovaných odborníků se dostaly pod úroveň nekvalifikovaných profesí a jsou natolik nekonkurenceschopné, že to vede k personální devastaci a možné hrozbě snižování kvality výuky. Zvláště alarmující je nízké odměňování vysokoškolských vyučujících ve srovnání s jejich kolegy na nižších stupních škol.

Žádáme vládu České republiky, aby v souladu se svým programovým prohlášením o prioritě vzdělávání, okamžitě řešili tuto situaci s účinností již pro rok 2025, konkrétně zvýšení ročního rozpočtu vysokých škol o 10 miliard Kč a nezbytné navýšení investic do vědy o 10 %.

 

Akademický senát JAMU