Upřesněné Provozní opatření k zajištění protiepidemické ochrany zaměstnanců a studentů JAMU pro období 1.7. – 30.9. 2021

V zájmu zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro zahájení výuky v následujícím akademickém roce 2021/22 je určen tento režim pro vstup do všech budov JAMU, případně dalších prostor, ve kterých bude probíhat vzdělávací či umělecká činnost studentů v období od 1.7 do 30. 9. 2021. Budete-li průběžně vkládat především záznamy o očkování, budeme mít na podzim jasný doložitelný údaj o procentu proočkovanosti na škole a tím i silnou argumentaci proti případným restrikcím.

Tento provozní režim školy je upraven dle mimořádných opatření vlády týkajících se návratu fyzických osob do ČR od 9.7. 2021.

Zaměstnanci JAMU

Vstup do výše definovaných prostor je možný pouze na základě předložení negativního výsledku RT-PCR nebo POC antigenního testu učiněného u poskytovatele zdravotních služeb, oboje ne starší než 7 dnů, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří

 1. „prodělali onemocnění COVID-19“, tj. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. „byli očkováni“ proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Upozorňujeme, že od 1.7. již nebude testování zabezpečeno školou pomocí pravidelného pondělního testování.

Výsledek testu, stejně jako doložení jedné z výše uvedených výjimek je nutno zaevidovat do příslušné aplikace v IS – KORONAVIRUS, neboť jen tak Vám bude umožněn vstup do budov školy.

Zaměstnanci jsou od 9.7.2021 dle aktualizovaných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví povinni informovat školu o svém návratu z ciziny, pokud chtějí do 14 kalendářních dnů od příjezdu vstoupit do jejích budov a prokázat se negativním výsledkem testu. Nová povinnost platí pouze pro ty, kteří nemohou prokázat kompletní očkování proti covidu-19 ani v posledních 180 dnech nemoc neprodělali – viz výjimky 1 a 2 výše.

Studenti JAMU (včetně 1. ročníků 2021/22).

Vstup do výše definovaných prostor a tím i osobní přítomnost na vzdělávání či umělecké tvorbě JAMU je v uvedeném období možná pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19, a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. předloží negativní výsledek RT-PCR nebo POC antigenního testu u poskytovatele zdravotních služeb, oboje ne starší než 7 dnů,
 2. „prodělal onemocnění COVID-19“, tj. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynul doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 3. „byl očkován“ proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Upozorňujeme, že od 1.7. již nebude testování zabezpečeno školou pomocí pravidelného pondělního testování. Výjimku bude tvořit umělecká tvorba budoucích absolvujících ročníků, která bude probíhat ve výše uvedeném období ve Studiu MARTA a v Divadle na Orlí – zde budou školou zajišťovány PCR testy.

Výsledek testu, stejně jako doložení jedné z výše uvedených výjimek je nutno zaevidovat do příslušné aplikace v IS – KORONAVIRUS, neboť jen tak Vám bude umožněn vstup do budov školy.

Studenti jsou od 9.7.2021 dle aktualizovaných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví povinni informovat školu o svém návratu z ciziny, pokud chtějí do 14 kalendářních dnů od příjezdu vstoupit do jejích budov a prokázat se negativním výsledkem testu. Nová povinnost platí pouze pro ty, kteří nemohou prokázat kompletní očkování proti covidu-19 ani v posledních 180 dnech nemoc neprodělali – viz výjimky 1 a 2 výše.

 

Pravidla vstupu a návratu do ČR pro občany ČR a rezidenty od 27 října 2021

Pravidla vstupu a návratu do ČR pro cizince z 3 zemí od 27 října 2021

V Brně 30. června 2021
Aktualizováno 16.8.2021 

JUDr. Lenka Valová v.r.
kvestorka JAMU