Režim na JAMU od 14. 3. 2022

Rektor zakazuje vstup do prostor JAMU a účast na jednání kolektivních orgánů JAMU osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku). Studenti a zaměstnanci JAMU, kteří mají v tomto směru pochybnost, mohou využít samotestovacích sad, které jsou jim zdarma k dispozici na vrátnicích/recepcích jednotlivých budov.

Nejsou stanoveny žádná další provozní omezení (není povinné nosit uvnitř budov využívaných JAMU respirátor, nejsou omezeny hromadné akce, …).