Seznam kandidátů na rektora/rektorku JAMU

VOLBA REKTORA JAMU

Seznam kandidátů

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v souladu s čl. 32-40 vnitřního předpisu č. 4/2018 LJ,

jednacího řádu Akademického senátu JAMU

zveřejňuje seznam kandidátů na funkci rektora Janáčkovy akademie múzických umění

na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026, kteří kandidaturu přijali.

(kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí)

 

MgA. Petr Michálek

doc. MgA. Vít Spilka

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

 

 

 

V Brně dne 18. 11. 2021 doc. Mgr. Roman Novozámský
Předseda AS JAMU

 

Kandidáti zpracují své profesní životopisy a koncepce nejpozději do 3. 12. 2021. Koncepce budou po uplynutí této lhůty zveřejněny.

 

Aktuální informace vždy najdete na vývěsce v IS