Přístup do digitální knihovny Kramerius je zpět! Info o provozu knihovny JAMU

Národní knihovna pro potřeby vysokých škol opět zpřístupnila veškerý obsah Národní digitální knihovny Kramerius. Přístup je podmíněn trváním nouzového stavu, studenti a zaměstnanci JAMU se přihlašují přes eduID (stejně jako na jaře). Databáze je určena pro prohlížení online, nesmí se stahovat ani jinak ukládat dokumenty.
Vstup do databáze přes: https://ndk.cz/podminky-zpristupneni
Omezení provozu Knihovny JAMU se prodlužuje do 20. 11., všechny výpůjčky budou prodlouženy do 30. 11. 2020.
Knihovna je do 20. 11. uzavřena pro veřejnost.
Pro akademickou obec JAMU je otevřeno PO-ČT 9-14 h. Pátky bude zavřeno. Pouze vracení a vyzvedávání výpůjček.
Dodržujte prosím pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Festival bicích nástrojů se letos neuskuteční

Příznivci Festivalu bicích nástrojů,
vzhledem k radikálně se zhoršující situaci způsobené pandemií koronaviru jsme se po dlouhém zvažování rozhodli festival letos v prosinci neuspořádat. 😞
Nevzdáváme to však a snažíme se najít nový termín pro realizaci festivalu v příštím roce. ☺️
O aktuálním dění vás budeme informovat.
S pozdravem organizační tým festivalu.💜
🥁
O vizuál se nám i letos postarala Ivana Ševčík Miklošková a my za tyto krásné kresby moc děkujeme. ✏️

Setkání s uchazeči o studium na DF JAMU bude možné 24. října 2020 ON-LINE

Chcete studovat na DF JAMU? Setkání s uchazeči o studium se díky vládním nařízením neuskuteční jako tradiční Den otevřených dveří ale on-line. V sobotu dopoledne se tedy připojte! Online setkání s pedagogy jednotlivých ateliérů budou realizovaná přes platformu Zoom. Informace o jejich začátcích najdete na webu DF JAMU 👉 https://bit.ly/2Hg5plU

Info také na FB https://www.facebook.com/jamuvbrne/

📸 Michaela Suchá

Světovou premiéru operní inscenace S.A.M.P.O. zatím nahradí on-line debata

Z důvodu vládních opatření proti šíření onemocnění Covid-19 jsme byli nuceni přesunout světovou premiéru operní inscenace S.A.M.P.O., kterou Komorní opera Hudební fakulty JAMU chystala pro mezinárodní festival Janáček Brno 2020. Ve spolupráci s našim partnerem, Skandinávským domem, jsme však připravili alespoň náhradní program, který představí východisko inscenace, totiž finský mytický epos Kalevala.

On-line debaty o Kalevale, potažmo inscenaci S.A.M.P.O. se zúčastní autor libreta a dramaturg inscenace Otto Kauppinen a přední český odborník na Kalevalu a překladatel z finštiny Michal Švec. Spolu s nimi bude debaty účastna i dramaturgyně Národního divadla Brno Barbora Gregorová.

Chtěli bychom vás alespoň takto pozvat ke sledování debaty v sobotu 17.10. od 20:00 na těchto odkazech: https://www.facebook.com/events/342690060150471 nebo http://www.skandinavskydum.cz/kalevala-vcera-dnes/ Pokud budete mít zájem, debata bude přístupná i po jejím skončení na Youtube kanále Skandinávského domu: https://www.youtube.com/user/ScandiHouse O možném novém datu uvedení opery S.A.M.P.O. budeme informovat.

FOTO: Marek Olbrzymek

 

JAMU se připojila k iniciativě #kulturunezastavíš

Také JAMU se připojila k iniciativě #kulturunezastavíš, kdy se v pondělí večer po celé České republice rozsvítily majáky české kultury 👉 světelné sloupy v místech, kde by v tu chvíli probíhaly koncerty, divadelní představení, projekce filmů nebo i vernisáže výstav. I my se připojili osvícením Divadelní fakulty, Studia Marta a Divadla na Orlí. Rozsviťte s námi maják české kultury! Symbol sounáležitosti kulturních institucí a subjektů. #majakceskekultury #kulturunezastavis Cirk La Putyka
📸: Jan Šmach a Bára Bachanová

Vyjádření JAMU a jejího rektora prof. Mgr. Petra Oslzlého k situaci na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti

🇨🇿Základním právem zaručujícím svobodnou demokratickou činnost veřejných vysokých škol je jejich autonomie a samospráva. Výrazem této demokratické samosprávy je svobodná volba nejvyššího představitele university – rektora – Akademickým senátem, který byl zvolen celou akademickou obcí.
Jsme znepokojeni zásahy maďarské státní správy do akademických svobod University of Drama and Film Budapest, s níž nás spojuje dlouholetá spolupráce. Vyslovujeme solidaritu a podporu studentům a pedagogům v jejich úsilí o zachování akademických svobod a samosprávy University of Drama and Film Budapest.
Jménem Janáčkovy akademie múzických umění
Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rektor
🇬🇧The basic right guaranteeing the free democratic activity of public universities is their autonomy and self-government. The expression of this democratic self-government is the free election of the highest representative of the university – the rector – by the Academic Senate, which was elected by the entire academic community.
We are concerned about the interference of the Hungarian state administration in the academic freedoms of the University of Drama and Film Budapest, with which we are united by long-term cooperation. We express solidarity and support to students and educators in their efforts to preserve the academic freedoms and self-government of the University of Drama and Film Budapest.
On behalf of the Janáček Academy of Performing Arts
🇭🇺Az állami felsőoktatási intézmények szabad demokratikus tevékenységét garantáló alapjog az autonómia és az önkormányzatiság. Ennek a demokratikus önkormányzatnak a kifejezése az egyetem legmagasabb képviselőjének – a rektornak – az Akadémiai Szenátus általi szabad megválasztása, amelyet az egész akadémiai közösség megválasztott.
Aggódunk a magyar államigazgatás beavatkozása miatt a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem akadémiai szabadságjogaiba, amellyel hosszú távú együttműködés köt össze bennünket. Szolidaritást és támogatást fejezünk ki a hallgatóknak és oktatóknak a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem akadémiai szabadságjogainak és önkormányzatának megőrzésében tett erőfeszítéseikben.
A Janáček Művészeti Akadémia nevében
Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rektor

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Krátce řečeno

Důsledně dodržujte hygienu a omezte cesty a osobní kontakt s jinými osobami na nezbytné minimum.

SARS-CoV-2 a COVID-19

Na území ČR dochází k šíření viru SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), který způsobuje koronavirové onemocnění COVID-19 (CO jako korona, VI jako virus, D jako nemoc – disease).

COVID-19 a jeho šíření

Způsob šíření onemocnění COVID-19 je podobný jako u chřipky: infikovaný při kašli nebo výdechu vypouští kapénky obsahující koronavirus, z nichž většina dopadne na blízké povrchy (stoly, nábytek, atd.). Lidé se infikují tím, že se dotknou kontaminovaných povrchů a následně si sáhnou do oka, nosu nebo úst, nebo vdechnou kapénky vypuštěné infikovaným. K přenosu může dojít také při pohlavním styku.

Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku).

Příznaky onemocnění COVID-19 jsou zejména horečka, kašel, dušnost, únava/malátnost a náhlá ztráta chuti a čichu. Horečkou jako příznakem onemocnění COVID-19 se rozumí tělesná teplota 37°C nebo vyšší.

Průběh onemocnění COVID-19 je u většiny nemocných mírný a dojde k jejich uzdravení. Riziko vážného průběhu stoupá s věkem a při oslabení imunitního systému nebo jiných zdravotních obtížích (např. diabetes, onemocnění srdce a plic).

Tisková konference DF JAMU k novému akademickému roku a sezoně

Co můžete čekat na prknech našich divadel nebo přímo na fakultě se můžete dočíst zde: 2020_Informace k TK DF JAMU.  Více k dramaturgické sezóně ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí pak najdete zde: Dramaturgická sezóna 2020_2021

Těšíme se na vás!