Výsledky voleb do Akademického senátu JAMU a jednotlivých fakult

Hlasování o složení Akademického senátu JAMU a AS jednotlivých fakult pro funkční období 2022-2025 zná své vítěze. Ti byli zvoleni prostřednictvím hlasování v Informačním systému JAMU (IS JAMU) v období mezi 14. až 15. listopadem 2022.

Přehled jednotlivých zvolených členů naleznete níže, kompletní výsledky hlasování včetně podrobných statistických údajů (volební účast, složení komisí apod.) pak přílohách. Výsledky voleb budou vyvěšeny v IS a též v budovách obou fakult.

 

Zvolení členové do Akademického senátu JAMU z řad studentů a pedagogů:

Studenti HF JAMU:

                              MgA. Daniela Peclová (69 hlasů)

                              MgA. Filip Urban (45 hlasů)

Studenti DF JAMU:

                             Hana Haničincová (107 hlasů)

                            BcA. Adéla Szturcová (76 hlasů)

 

Pedagogové HF JAMU:

                               prof. MgA. Jan Jiraský (100 hlasů)

                               MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (75 hlasů)

                               Doc. MgA. Jakub Klecker (69 hlasů)

                               Doc. MgA. Vít Spilka (64 hlasů)

Pedagogové DF JAMU:

                              Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. (110 hlasů)
                              MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (109 hlasů)
                              MgA. Lucie Abou (86 hlasů)
                              Mgr. Petr Svozílek (57 hlasů)

 

Zvolení členové do Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU z řad studentů a pedagogů:

Studenti:            

                              Bc. Jan Doležel (77 hlasů)

                              BcA. Jana Mlatečková (66 hlasů)

                              MgA. Adam Mašura (63 hlasů)

 

Pedagogové:    

                               MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (105 hlasů)

                               doc. Mgr. Igor Dostálek (72 hlasů)

                               BcA. Adéla Szturcová (65 hlasů)

                               prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (61 hlasů)

                               MgA. Jakub Mareš (60 hlasů)

                               Mgr. Petr Svozílek (55 hlasů)

 

 

Zvolení členové do Akademického senátu Hudební fakulty JAMU z řad studentů a pedagogů:

Studenti:

                                MgA. Daniela Peclová (40 hlasů)

                                Anežka Pokorná (40 hlasů)

                                BcA. Adam Závodský (35 hlasů)

 

Pedagogové:    

                               MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA  (69 hlasů)

                               prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (61 hlasů)

                               prof. MgA. Martin Opršál (59 hlasů)

                              doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (58 hlasů)

                              Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (49 hlasů)

                              doc. MgA. Jakub Klecker (48 hlasů)

 

Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho úspěšně odvedené práce!

Tiskový mluvčí, Mgr. Radoslav Pospíchal

AS_DF_JAMU_výsledky voleb   Výsledky voleb do AS HF JAMU Výsledky AS_JAMU_s přílohami