Zasedání Akademického senátu JAMU

Akademická obec je srdečně zvána na zasedání Akademického senátu JAMU, které proběhne 31. května 2023 od 11.00 hybridní formou (online a v pracovně
 rektora JAMU).
online sledování je možné na tomto odkazu.

program:

1) Schvalování výroční zprávy JAMU 2022

2) Upravený neinvestiční rozpočet JAMU

3) Různé

Zasedání je veřejné, akademická obec je srdečně zvána!

 

MgA. BcA. et BcA. MARTIN HROCH , Ph.D., MBA, LL.M.

Předseda AS JAMU