Zasedání Akademického senátu JAMU

 

Srdečně zveme akademickou obec na zasedání AS JAMU dne 3. června 2024 od 10.00 v zasedací místnosti rektora.

program zasedání:

1) Schvalování – Výroční zpráva o činnosti + hospodaření,
2) Schvalování – Úprava rozpočtu JAMU pro rok 2024,
3) Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JAMU 2023
4) Jmenování prorektora doc. Ondry

5) různé

 

 

 

doc. Martin Hroch

předseda AS JAMU