Zasedání akademického senátu JAMU

 

Vážená akademická obec JAMU,

dovoluji si vás pozvat na zasedání Akademického senátu JAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 16.30 v zasedací místnosti rektora v 1. patře budovy Rektorátu JAMU, Beethovenova 2.

Na programu budou následující body:

  1. Schválení návrhu neinvestiční i investiční částí rozpočtu JAMU pro rok 2023
  2. Schválení Vnitřního mzdového předpisu
  3. Platové poměry akademických i neakademických pracovníků uměleckých VŠ
  4. Projednání možných změn ve volbě akademických senátů
  5. Různé

Podklady pro zasedání naleznete na vývěsce v IS JAMU, a to v podobě návrhu rozpočtu JAMU schváleného na Kolegiu rektora ze dne 6. března,  komentáře k rozpočtu a přehledu volebních systémů univerzit.

Martin Hroch

předseda AS JAMU