Zasedání Jihomoravského společenství v Divadle na Orlí otevřelo otázku mezd pracovníků na uměleckých VŠ

 

V pondělí 5. prosince JAMU hostila pravidelné zasedání Jihomoravského společenství, jehož je členem, a které se tentokrát odehrálo v budově Divadla na Orlí v Brně. Jednání se osobně zúčastnil ministr kultury ČR Martin Baxa, náměstek ministra školství Jaroslav Miller, rektoři uměleckých vysokých škol a zástupci z oblasti umění a politiky, či podnikatelské sféry.  

Ústředním tématem, které na něm otevřel rektor JAMU Petr Michálek, byla otázka výše mezd pedagogů i zaměstnanců na vysokých uměleckých školách, které jsou dlouhodobě podfinancované a nekonkurenceschopné. Prostřednictvím prezentace poukázal na významné rozdíly v odměňování vysokoškolských zaměstnanců škol rozličných zaměření i situaci na těch umělecky profilovaných a na různých úrovních vzdělávání (VŠ, vyšší odborná škola, konzervatoř).

Setkání s bezmála 40 přítomnými hosty využil také k akcentování koncepčnějšího uvažování o propojení vzdělávání a kultury v intencích spolupráce agendy Ministerstva školství a Ministerstva kultury ČR.

Pondělní setkání na půdě JAMU tak přineslo podněty k úvaze nad možnostmi zlepšení mzdové situace pracovníků na uměleckých vysokých školách a prohloubilo diskuzi o nastavení vzájemných, systematizovaných krocích spolupráce obou resortů.

Foto: Mgr. Radoslav Pospíchal

Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292.