Zemřel emeritní profesor DF JAMU Ján Zavarský

Ján Zavarský (31. července 1948 – 29. května 2022)

Profesor Ján Zavarský patřil mezi nejvýznamnější slovenské scénografy s mnoha přesahy do mezinárodního uměleckého kontextu, včetně českého umění a divadla. Už během studia scénografie v ateliéru prof. Ladislava Vychodila na bratislavské VŠMU navázal první kontakty s brněnským uměleckým prostředím, a to v rámci scénografie i v rovině volné konceptuálně zaměřené tvorby. Mezinárodní ohlas získala například neoficiální jednodenní výstava v místním Domě umění Bílý prostor v bílém prostoru (1974), jíž byl spoluautorem. Od začátku 80. let pravidelně spolupracoval s režisérem Petrem Scherhauferem v Divadle (Husa) na provázku i s dalšími brněnskými soubory.

Spojení s Brnem prohloubila pedagogická činnost v ateliéru scénografie JAMU. V roce 1994 zde zahájil výuku v pozici odborného asistenta, o čtyři roky později se habilitoval, a od roku 2006 zde působil jako profesor dramatických umění. V letech 1999 až 2015 na JAMU zastával funkci vedoucího ateliéru scénografie, a své „alma mater“ zůstal věrný až do ukončení své pedagogické činnosti ze zdravotních důvodů v roce 2020.

Pro jeho rozsáhlou scénografickou tvorbu i mnohaletou pedagogickou činnost bylo typické přemýšlet nad inscenací nejen v estetických kategoriích, ale především jako dramaturg, řešící celkové vyznění připravované inscenace. Velkou roli v tom hrála jeho sečtělost, rozhled v dějinách umění i v dalších mimodivadelních oborech, a v neposlední řadě i jeho lidské kvality: smysl pro humor, empatie, tolerance a vstřícnost.

Ján Zavarský byl také autorem zásadních skript o dějinách svého oboru s názvem Kapitolky ze scénografie, které už po mnoho let využívají nejen studenti scénografie JAMU, ale i studenti dalších oborů, stejně jako profesionální i laická veřejnost.

📸Tomáš Benedikovič