Akademický senát JAMU se poprvé sešel a zvolil svého předsedu

 

Akademický senát JAMU, který byl zvolen 16. 11. 2022 se v novém složení poprvé sešel v pátek 9. 12. v budově rektorátu JAMU.

Na ustavujícím zasedání AS JAMU bylo na programu mj. zvolit po doc. Mgr. Emilu Skotákovi nového předsedu/předsedkyni, dále místopředsedu/místopředsedkyni a tajemníka/tajemnici.

 

Těmi se nově stali:

Předseda: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Místopředsedkyně: Hana Haničincová 

Tajemnice: MgA. Daniela Peclová

 

Kompletní členské složení najdete: https://www.jamu.cz/vysledky-voleb-do-akademickeho-senatu-jamu-a-jednotlivych-fakult

 

Stávající Akademický senát JAMU byl zvolen pro funkční období od 9. 12. 2022 do 8. 12. 2025 a přejeme jeho členům a členkám z řad pedagogů i studentů, aby to bylo období úspěšné!

Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292.