Čestný doktor JAMU Milan Uhde slaví 85 let

Významného životního jubilea pětaosmdesáti let se dnes dožívá čestný doktor naší akademie pan Milan Uhde. My mu z celého srdce blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví!
Nejvyšší ocenění JAMU v podobě titulu doctor honoris causa získal na naší škole Milan Uhde 19. prosince 2011. Ve své slavnostní promluvě tento spisovatel, dramatik, scenárista a někdejší politik tehdy mj. uvedl:
„Je mi cizí avantgardistická nesnášenlivost, kterou jako Alexandra
Velikého popouzí, že existují ještě jiné světy. Je mi vzdálené mé vlastní mladistvé nadšení pro divadlo pojaté jako protestsong a neméně je mi vzdálený můj někdejší moralismus angažovaných umělců jistých si tím, že kdo se svým uměním neprojevuje politicky a kriticky,nese spoluvinu za společenskou stagnaci. Dramatik není nápověda ani suplent soudu, a toho Posledního už vůbec ne. Jeho víra spočívá na tom, že teprve autorita Posledního soudu vynese závěrečné ortely a že je neumíme ani nemáme předjímat. Jestli ateista existenci této autority popírá, odpovídá dramatik, že vychází z předpokladu, že taková autorita existuje.
Dramatik mého srdce je svědek, který ví, že i když neví všechno a ani to vědět nemůže, má povinnost vypovědět všechno, co ví na všechny, přesněji řečeno co ví sám na sebe. „Neviditelná ruka“, totiž dávná moudrost divadelně dramatického tvaru, mu pak pomůže dovést příběh do konce. Pokud dramatik nic nesmlčel, to jest, pokud byla expozice úplná, řekne si drama v určité fázi samo, kudy si přeje postupovat dál a jaký má být závěr, aby vyzněl přesvědčivě.
František Halas ten zpovědní tlak nazval „tíhou muže na básni“. Dramatikovým údělem zůstává samozřejmě trvalá nejistota, zda ona tíha nebude shledána lehkou.“
V řadě šestnácti stávajících čestných doktorů JAMU figurují zvučná jména Rudolfa Firkušného, Ludvíka Kundery, Václava Havla, Jiřího Suchého, Sira Charlese Mackerrase, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mácala, Sira Toma Stopparda, Pierra Bouleze, Emílie Vášáryové, Johna Tyrrella, Vojtěcha Jasného, Eugenia Barbu, Otto Schenka či Vlastu Chramostovou.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně uděluje titul Doctor honoris causa od roku 1993. Vesměs celosvětově proslulí čestní doktoři povyšují nejen tuzemskou image ale také mezinárodní prestiž akademie. Všichni dekorovaní zároveň představují symbolické patrony JAMU, kteří se při slavnostním slibu zavazují škole pomáhat a být její autoritou.
FOTO: Radek Miča
+ 3