OPEN CALL – COMMON SPACE: site-specific theatre symposium

 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně pořádá ve dnech 29. a 30. září a 1. října mezinárodní symposium site-specific divadla. Oslovujeme tímto odbornou veřejnost a zájemce a zájemkyně o participaci na symposiu k zaslání přihlášek. Participovat je možno na úrovni „diváka“, tedy pasivně, a rovněž na úrovni „příspěvku“, tedy aktivně. Příspěvek do programu symposia očekáváme v délce 45 minut v angličtině. Součástí přihlášky je anotace vašeho příspěvku. Přihlášky zasílejte koordinátorovi symposia: Jiří Honzírek, jirkahonzirek@gmail.com. Uzávěrka přihlášek: 31. července 2023.

 

Prozatimní hosté: Tomáš Žižka/CZ (jeden ze zakladatelů žánru u nás), Klára Jakubová/SK (Vlnoplocha), Amitesh Grover/IND (nezávislý tvůrce site-specific z Dillí), Cornelius Puschke/D (dramaturg zaměřený na veřejný prostor, spolupráce s Rimini Protokoll), Lukáš Brychta (Pomezí).

 

PROGRAM symposia COMMON SPACE

29. 9. Den pro odbornou veřejnost: prezentace participujících a diskuse

TÉMA: zapojení nových technologií do site-specific divadla, zkoumání základních pojmů současného site-specific divadla

30. 9. Den pro laickou veřejnost: workshopy pod vedením profesionálů

TÉMA: veřejný prostor jako ohrožená lokalita

1. 10. Den pro odbornou veřejnost: workshopy a diskuse 

TÉMA: používání divadelních prvků v site-specific žánru: text, kostým, herec atd.

 

——————————————————————————————————————- 

 

The Janáček Academy of Performing Arts in Brno is organising an international symposium of site-specific theatre on 29 and 30 September and 1 October. We hereby invite the professional public and those interested in participating in the symposium to send their applications. Participation is possible as a „spectator“, i.e. passively, and as a „presenter“, i.e. actively. We expect a presentation of 45 minutes in English for the symposium programme. The application form includes an annotation of your presentation. Deadline for applications: July 31, 2023. 

 

Guests for the time being are: Tomáš Žižka/CZ (one of the founders of the genre in the Czech Republic), Klára Jakubová/SK (Vlnoplocha), Amitesh Grover/IND (independent site-specific artist from Delhi), Cornelius Puschke/D (dramaturge focused on public space, collaboration with Rimini Protokoll), Lukáš Brychta (Pomezí).

 

PROGRAMME OF THE COMMON SPACE Symposium

29 September The day for the professional public: presentations by participants and discussions

THEME: incorporating new technologies into site-specific theatre, exploring the basic concepts of contemporary site-specific theatre

30 September The day for the general public: workshops led by professionals

THEME: public space as a site in danger

1 October The day for the professional public: workshops and discussions

THEME: using theatrical elements in the site-specific genre: text, costume, actor, etc.

 

You can apply here:

Symposium coordinator: Jiří Honzírek, jirkahonzirek@gmail.com


MgA.


Jiří Honzírek


student

e-mail: 10804@post.jamu.cz
UČO: 10804


Student


Mgr.


Monika Šimková


Vedoucí oddělení


tel:
54259 1355
e-mail: 19894@post.jamu.cz
UČO: 19894


Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno

Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 8, roč 4] (skupina PHD)
Pracoviště Funkce

Oddělení podpory vědy a výzkumu
Vedoucí oddělení

Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
Odborná asistentka

<!–

–>

$(document).ready(function() {
function onlyUnique(value, index, self) {
return self.indexOf(value) === index;
}

var table_id = „table_19894“;
var table_s = „#table_19894″;

the_table = $(table_s).DataTable({‚pageLength‘:25,stateSave: false,language: {url: ‚https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.12.1/i18n/cs.json‘},initComplete:replsrch});

function the_table_search(the_table){
the_table.column(1).search( $(table_s + ‚_search‘).val() ).column(2).search( $(table_s + ‚_year‘).val() ).draw();
}

function replsrch(){
var options = $(table_s + ‚ tbody tr td:nth-child(2)‘).map((i,t)=>“ + $(t).text().trim() + “).toArray().filter(onlyUnique).sort();

var years = $(table_s + ‚ tbody tr td:nth-child(3)‘).map((i,t)=>“ + $(t).text().trim() + “).toArray().filter(onlyUnique).sort();
$(table_s + ‚_filter label‘).replaceWith(‚Typ: ‚+options+‘ Rok: ‚+ years +“)

$(table_s +’_search, ‚+table_s +’_year‘).on( ‚change‘, function () {
the_table_search($(table_s).DataTable());
} );
}

setTimeout(1000,replsrch)

} );

th.big-col {width:70% !important}