doc. MgA. Blanka Chládková
Proděkanka pro rozvoj
tel: 54259 1324
e-mail: chladkova@jamu.cz
UČO: 5066
Proděkanka pro rozvoj
Mozartova 1 662 15 Brno

Profesní vizitka