doc. MgA. Blanka Chládková
Proděkanka pro rozvoj
tel: 54259 1324
e-mail: chladkova@jamu.cz
UČO: 5066
Proděkanka pro rozvoj
Mozartova 1 662 15 Brno

Název Typ Rok
CHLÁDKOVÁ, Blanka, Adéla DĚDOVÁ, Petra VODIČKOVÁ, Hana PRŮCHOVÁ, Stanislav ČABAN a Anežka HANÁČKOVÁ. Sympozium SPOTLIGHT ON: kultura v regionech a kultura z regionů. 2021. Uspořádání konference 2021
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Festival vysokých škol. In Jiřina Hofmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 21-31. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
CHLÁDKOVÁ, Blanka, Hana PRŮCHOVÁ, Petra VODIČKOVÁ, Adéla DĚDOVÁ a Ladislav HORÁK. Sympozium (NE)RISKUJ - Ekologie, crowd management a IT řešení pro festivaly. 2020. Uspořádání konference 2020
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Členka Rady českého střediska ITI. Rada českého střediska International Theatre Institute, 2019 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2019
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Členka Kolegia odborníků pro hodnocení programu ÉTA TA ČR. Kolegium odborníků pro hodnocení programu ÉTA Technologické agentury ČR, 2018 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2018
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Kreativní producentství jako součást uměleckého vzdělávání a divadelní praxe aneb Službou umělcům sloužíme publiku. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 283-289. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Kreativní producentství jako součást uměleckého vzdělávání a divadelní praxe aneb Službou umělcům sloužíme publiku. In Naďa Satková, Klára Škrobánková. Přednášky o divadle a umění II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. s. 283-289. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Garantka segmentu Scénická umění v Radě RUV. Rada Registru uměleckých výstupů, 2016 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2016
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Komentář k příspěvku profesora Lenka Borgdorffa. In Miroslav Zelinský. O umění s rozumem II. Brno: Host, 2016. s. 110 - 112. RUV 5. ISBN 978-80-7491-696-0. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2016
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Členka Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Institutu umění. Rada pro vědu, výzkum a ediční činnosti Institutu umění, 2016 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2016
CHLÁDKOVÁ, Blanka a Hana PRŮCHOVÁ. 22nd ENCATC Annual Conference "New Challenges for the Arts and Culture: Is it just about money?". 2014. Uspořádání konference 2014
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Členka rady Ministra kultury pro výzkum. Rada ministra kultury pro výzkum, 2014 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2014
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Registr uměleckých výkonů. In Registr uměleckých výkonů z pohledu argumentů mezinárodního prostředí. Praha: Akademie múzických umění V Praze, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7331-175-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
CHLÁDKOVÁ, Blanka a Hana KREJČÍ. Umělecké vzdělávání a výchova. In Studie současného stavu podpory umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. 39 s. ISBN 978-80-7008-235-5. Stať ve sborníku 2009
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Systém karnetu ATA. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2002. 18 s. ISBN 80-85429-68-3. Odborná kniha 2002
CHLÁDKOVÁ, Blanka. Formální úprava seminárních a diplomových prací : příručka pro studenty DIFA JAMU. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2002. 18 s. ISBN 80-85429-64-0. Odborná kniha 2002

Profesní vizitka