MgA. Claudia Francisci
Odborná asistentka
e-mail: 5041@post.jamu.cz
UČO: 5041
Studium
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka Odborná asistentka

Předmět Kód
Dějiny režie I DAALX10
Dějiny režie I DRAL203
Dějiny režie II DRBL309