doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý , Ph.D.
Vedoucí katedry
tel: 54259 1645
e-mail: 5521@post.jamu.cz
UČO: 5521
Vedoucí katedry
Komenského nám. 6 662 15 Brno

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D., narozen 26. února 1965 v Brně
Pracoviště
 • Katedra kompozice, dirigování a operní režie
  Janáčkova akademie múzických umění
  Komenského nám. 6
  662 15 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie
 • Pedagog v oborech Kompozice, Multimediální kompozice a Bicí nástroje
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: doc.: HF JAMU v Brně, „Hudební umění“
 • 1999 – 2002: Ph.D.: HF JAMU v Brně, „Kompozice a teorie kompozice“
 • 1992 – 1999: MgA,: HF JAMU v Brně, „Kompozice“
 • 1988 – 1992: Mgr.: HF JAMU v Brně, „Bicí nástroje“
 • 1983 – 1988: Ing.: FS VUT v Brně, „Tepelné a jaderné stroje a zařízení“
Přehled zaměstnání
 • 2015 - : externí pedagog FI MU
 • 2011 - : vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie
 • 2008 - 2011: odborný asistent HF JAMU na částečný úvazek
 • 1990 - 2011: hráč na bicí nástroje, výrobce experimentálních hudebních nástrojů a skladatel ve svobodném povolání (zakládající člen, umělecký vedoucí a dramaturg Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a dua KONVERGENCE, autor více než osmdesáti komorních, orchestrálních a elektroakustických skladeb - často pro jím speciálně vytvořené nástroje bicí, strunné a dechové, nebo speciální elektroakustické; jeho skladby byly interpretovány soubory DAMA DAMA, duem KONVERGENCE, autorem samým i dalšími interprety na festivalech v České republice a řadě dalších evropských zemí i USA, mnohokrát zazněly v rozhlasu i televizi, byly zaznamenány na 13-ti CD)
Pedagogická činnost
 • Dějiny a literatura nástroje I
 • Hra na nástroj II - abs. projekt
 • Instrumentace I
 • Interpretace nové hudby III
 • Kompozice I, II, III - abs. projekt
 • Kompozice multimediálních děl
 • Metodika II
 • Realizace EAH I, II
 • Úvod do hry na bicí nástroje
 • Multimediální kompozice I, II, III – abs. projekt
 • Základy teorie kompozice I
 • Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Několik tisíc koncertních vystoupení jako sólista nebo orchestrální hráč na bicí nástroje
 • Několik stovek koncertních, televizních a rozhlasových provedení vlastních skladeb
 • Téměř stovka komorních, symfonických, vokálních a elektroakustických skladeb koncertních, scénických a filmových
Akademické stáže
 • 2003: CalArts School of Music, USA, přednášky a koncerty
 • 2006: CalArts School of Music, USA, přednášky a koncerty
 • 2006: University of North Texas, USA, přednášky a koncerty
Univerzitní aktivity
 • 2015 - : předseda Disciplinární komise HF JAMU
 • 2015 - : člen Dramaturgické rady mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA
 • 2013 - : člen Umělecké rady HF JAMU
 • 2013 - : člen oborové rady mezioborového studia FEKT VUT a HF JAMU s názvem Audio inženýrství
 • 2011 - : člen Dramaturgické rady HF JAMU
 • 2011 - : předseda oborové rady Kompozice a teorie kompozice HF JAMU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: 1. místo v kompoziční soutěži elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2000
 • 1995: 1. místo v kompoziční soutěži Generace 1995
 • 1995: cena České hudební rady se souborem DAMA DAMA
 • 1992: cena Českého hudebního fondu se souborem DAMA DAMA
 • 1991: 1. místo v Evropské soutěži bicích orchestrů vysokých škol, Enschede, Holandsko

24. 2. 2016