doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová , Ph.D.
Vědecká pracovnice
tel: 54259 1333
e-mail: 12917@post.jamu.cz
UČO: 12917
Vědecká pracovnice
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 413

Název Typ Rok
SCHULZOVÁ, Eva. Antonín Přidal – autor, překladatel, pedagog. 2025. Projekty výzkumu a vývoje 2025
SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra. 2023. Vyžádané přednášky 2023
SCHULZOVÁ, Eva. Snít rozhlasem. In Teoretická platforma DAMU. 2023. Vyžádané přednášky 2023
SCHULZOVÁ, Eva a Alena BLAŽEJOVSKÁ. Rozhlasová hra má co nabídnout i v současnosti. Jak snít rozhlasem, píše ve své knize Eva Schulzová. Brno: Český rozhlas Brno, 2023. Popularizační texty a aktivity 2023
SCHULZOVÁ, Eva. Hipster s andělskou hlavou. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2022, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2022
SCHULZOVÁ, Eva. Nová studie o rozhlasové režii. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., 2022, roč. 69, č. 6, s. 799-803. ISSN 0009-0468. Recenze 2022
SCHULZOVÁ, Eva. Snít rozhlasem. Brno: Nakladatelství JAMU, 2022, 144 s. ISBN 978-80-7460-207-8. Odborná kniha 2022
SCHULZOVÁ, Eva. Svlečte se donaha! Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2022, s. 23. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2022
SCHULZOVÁ, Eva a Tereza RYŠANOVÁ. Překladatel musí nejlépe ovládat jazyk, do kterého překládá. web Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Aktuality, 2021. Popularizační texty a aktivity 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Čeští a slovenští rozhlasoví tvůrci v kontaktu. In Odborný seminár o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku, Festival rozhlasovej hry, Trnava, Slovensko. 2021. Vyžádané přednášky 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Opravdový zločin v audio krajině. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2021, s. 23. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Pééfko pro čas korony. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2021, s. 21. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Požár ve skladišti duše. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2021, s. 23. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Sixties’ Not Dead. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2021, s. 23. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2021
SCHULZOVÁ, Eva. 1. cena v Soutěži Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele. Obec překladatelů, 2021. Ocenění vědecké a umělecké činnosti 2021
SCHULZOVÁ, Eva. Na oslavě svátku sluchu. Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 33, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Odvaha – nežádoucí vlastnost. Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 23, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Svět, jak ho vidí ženy. Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 44, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Co zbylo z Boženy Němcové. Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 15, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Film a rozhlas: průniky a inspirace. 2020. Projekty výzkumu a vývoje 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Hamlet chytrý jako rádio. https://is.jamu.cz/auth/publikace/edit?id=12752;akce=edit. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 52, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Když smrt tančí na vlnách rozhlasu. Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, roč. 30, č. 7, s. 21. ISSN 1213-2098. Recenze 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Krásy mam i klam. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní časopis Českého rozhlasu. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2020, s. 10. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2020
SCHULZOVÁ, Eva. Zážitky canterburské. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Váchalův Krvavý máj. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Současná původní slovenská rozhlasová hra. 2019. Vyžádané přednášky 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Spojeni pochopením. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 21. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Slovenská rozhlasová hra žije! In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Odvaha požádat o pomoc. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 21. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Plíživý skřet jménem Parkinson. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Psycholožka a vrah na erotické lince. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Shut up je O. K. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva a Silvia VYVIJAL DIVÉKYOVÁ. Možnosti zobrazovania etnografických a antropologických javov audiovizuálnými médiami. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Kdo je Alayn? In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Londýnská výročí. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 21. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Dobrou noc, pane profesore. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Hvězdné nebe nad hlavou. In Týdeník Rozhlas: programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, s. 7. ISSN 1213-2098. Popularizační texty a aktivity 2019
SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014, 207 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2014
SCHULZOVÁ, Eva. Rozhlasové hry nové generace. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013, 206 s. ISBN 978-80-7460-049-4. Odborná kniha 2013

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
schulzova@jamu.cz 728 664 614

Profesní vizitka