MgA. Hana Kovaříková , Ph.D.
Odborná asistentka
e-mail: 11070@post.jamu.cz
UČO: 11070
Odborná asistentka