doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
Proděkanka pro výzkum
tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Proděkanka pro výzkum
Mozartova 1 662 15 Brno

Název Typ Rok
PRŮCHOVÁ, Hana. Členka Sněmu RVŠ a současně Komise pro vědeckou činnost a Komise pro UVŠ. Rada vysokých škol, 2024 - 2026. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2024
PRŮCHOVÁ, Hana. Koprodukce - vymezení, přínosy a možnosti rozvoje. Praha: Nová síť, z.s. (Ministerstvo kultury ČR), 2023, 37 s. Výzkumná zpráva 2023
PRŮCHOVÁ, Hana. Innovation of Doctoral Study Programme Dramatic Arts at Theatre Faculty JAMU. In UAx Online Symposium: Artistic Research and Beyond. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PRŮCHOVÁ, Hana a Blanka CHLÁDKOVÁ. Projektové řízení. Eventy profesionálně. Brno: Nakladatelství JAMU, 2023, 289 s. ISBN 978-80-7460-223-8. Učebnice 2023
PRŮCHOVÁ, Hana, Alice KOUBOVÁ, Sylva STEJSKALOVÁ, Zdeněk BEZECNÝ a Helena BENDOVÁ. Kulatý stůl: Mapování výzkumu na uměleckých školách. In Teritoria umění 2023. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PRŮCHOVÁ, Hana, Kristýna BUSINSKÁ, Blanka CHLÁDKOVÁ a Petra VODIČKOVÁ. Sympozium SPOTLIGHT ON: Tvorba v regionech / Nahlédnutí regionální tvorby z perspektiv financování, prostorů, diváctva a reflexe. 2023. Uspořádání konference 2023
PRŮCHOVÁ, Hana, Šimon PETÁK, Naďa SATKOVÁ, Monika ŠIMKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ a Jan MOTAL. Theatre Conference JAMU 2023 - Balancing Conflicts/Conflicting Balance. 2023. Uspořádání konference 2023
PRŮCHOVÁ, Hana. Audience development, tady a teď. In Seminář pro Klub nezávislých divadiel, o.z. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Divadelní produkce a řízení projektů. In Produkční fórum. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI III, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2022 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Adriana SVĚTLÍKOVÁ a Petr POLA. Koprodukce - vymezení, přínosy a možnosti rozvoje. Nová síť, z.s., 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Adriana SVĚTLÍKOVÁ a Petr POLA. (Ne) závislá spojení III. 2022. Uspořádání workshopu 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Barbora GREGOROVÁ, Petr POLA a Marta LJUBKOVÁ. (Ne) závislá spojení II. 2022. Uspořádání workshopu 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ, Jan MOTAL, Šimon PETÁK a Anna LAHODOVÁ. Theatre Conference JAMU 2022 - Touching Limits/Crossing Borders of Theatre. 2022. Uspořádání konference 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Member of the Evaluation Panel, Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania. Evaluation Panel, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PRŮCHOVÁ, Hana. Členka pracovní skupiny Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo. Pracovná skupina pre konanie č. 2021/144-OAC, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PRŮCHOVÁ, Hana, Naďa SATKOVÁ, Šimon PETÁK a Anna LAHODOVÁ. Theatre Conference JAMU 2021 - The Ever-expanding Horizons of Theatre. 2021. Uspořádání konference 2021
PRŮCHOVÁ, Hana. Festival jako prostor k edukaci a rozvoji studentů. In Jiřina Hofmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020, s. 32-38. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2019 - 2020. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Prezentace výsledků diskuse o uměleckém výzkumu ze dne 22. března 2019 (FAVU VUT v Brně). In JAMUsica 2019 - Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně. 2019. Prezentace na konferencích 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Techniky projektového řízení v praxi kulturního organizátora. In Festivalová škola Arts Managementu, 25. mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu. 2019. Vyžádané přednášky 2019
PRŮCHOVÁ, Hana, Blanka CHLÁDKOVÁ, Hana SLAVÍKOVÁ a Monika ŠIMKOVÁ. Workshop Artistic Research. 2019. Uspořádání workshopu 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Jak úspěšně řídit kulturní projekty. In Akademie Institutu umění 2018. 2018. Vyžádané přednášky 2018
PRŮCHOVÁ, Hana. Projekt: překážka nebo cesta? In Přednášky o divadle a umění II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018, s. 291-296. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu ÉTA Technologické agentury ČR. Hodnotitelé ve veřejných soutěžích programu ÉTA, TA ČR, 2017 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2017
PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. Odborná kniha 2014
KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013, 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. Odborná kniha 2013
KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. In Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. Brno: JAMU, 2009, 214 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-57-9. Odborná kniha 2009

Profesní vizitka

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
  Divadelní fakulta JAMU
  Mozartova 1
  662 15 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Habilitační řízení (Divadelní fakulta JAMU)
 • 2004-2008: Divadelní fakulta JAMU, doktorské studium (program: Dramatická umění)
 • 1999-2004: Divadelní fakulta JAMU, magisterské studium (obor: Divadelní manažerství)
Pracovní zkušenosti
 • 2019- : proděkanka pro výzkum, Divadelní fakulta JAMU
 • 2015- : docentka Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie, Divadelní fakulta JAMU
 • 2008- : odborná asistentka Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadelní fakulta JAMU
 • 2003- : fundraiserka mezinárodního jazzového festivalu JazzFestBrno a dalších (spolu)pořádaných kulturních eventů (Ibérica, Prague Sounds, Pop Messe, Jazz Showcase ad.)
 • 2006-2015: lektorka odborných kurzů a seminářů, ACSA Brno
 • 2005-2009: vedoucí projektové kanceláře, rektorát JAMU
 • 2006-2008: externí pedagožka Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadelní fakulta JAMU
 • 2006-2008: externí pedagožka Katedry hudebního manažerství, Hudební fakulta JAMU
 • 2003-2007: asistentka režie, Česká televize (Praha)
Pedagogická činnost
 • Specializace: projektový a event management, fundraising, marketing, audience development.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací a praktických absolventský výkonů.
 • Školitelka studentů doktorského studijního programu Dramatická umění.
 • Externí přednášková činnost a oponentury diplomových a dizertačních prací na partnerských pracovištích (HF JAMU, VŠMU, MU Brno ad.).
Akademické stáže
 • 2013: Potsdam University of Applied Sciences, Potsdam, Německo; pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus realizovaná na Faculty of Architecture and Urban Design, Department of Cultural Work, obor: Arts Management.
 • 2013: Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli, Finsko; pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus realizovaná na Department of Culture, Youth and Social Work, obor: Cultural Management.
 • 2012: Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli, Finsko; pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus realizovaná na Department of Culture, Youth and Social Work, obor: Cultural Management.
 • 2011: Sibelius Academy, Helsinki, Finsko; pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus realizovaná na Arts Management Department, obor: Arts Management.
 • 2010: Vysoká škola múzických umění v Bratislavě, Slovensko; pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus realizovaná na Divadelné fakultě, Katedře divadelního manažmentu.
 • 2008: Interel, Brusel, Belgie; měsíční pracovní stáž v rámci programu Erasmus realizovaná ve společnosti Interel (evropská skupina zabývající se strategickou komunikací, která se v rámci svého portfolia zabývá evropskými veřejnými vztahy, lobbingem, Public Relations a projektovým financováním).
 • 2002: International Theatre School Festival, Amsterdam, Nizozemí; třítýdenní praktická stáž na mezinárodním festivalu divadelních škol ITs Amsterdam.
Univerzitní aktivity
 • 2013- : členka komise Fondu rozvoje výzkumné činnosti
 • 2019- : členka Oborové rady doktorského studijního programu Dramatická umění, Divadelní fakulta JAMU
 • 2019- : předsedkyně Ediční komise DF JAMU a členka Ediční rady JAMU
 • 2019- : předsedkyně Komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu DF JAMU
 • 2019- : členka Knihovní rady JAMU
 • 2019- : členka kolegia děkana Divadelní fakulty JAMU
 • 2019-2023: předsedkyně fakultní části komise Fondu rozvoje výzkumné činnosti
 • 2012-2014: členka akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka akreditační komise hodnotící institucionální akreditaci Akademie umění v Bánské Bystrici. Akreditační proces v běhu, realizuje Slovenská akreditační agentúra pre vysoké školství od února 2023 (předpokládané ukončení: září 2023).
 • Členka akreditační komise hodnotící studijní programy (bakalářský, magisterský, doktorský) Divadelne umenie, Divadelní fakulty VŠMU. Akreditační proces realizovala Slovenská akreditační agentúra pre vysoké školství v období června-září 2021.
 • Zahraniční členka expertního panelu, který hodnotil studijní programy realizované v oblasti divadla na litevských vysokých školách (Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius College of Design, University of Applied Science). Evaluace probíhala pod SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania v období března – září 2021.
 • Zahraniční členka expertního panelu, který hodnotil studijní programy realizované v oblasti filmového umění a dále pedagogiky divadelního umění na litevských vysokých školách (Lithuanian Academy of Music and Theatre, Šiauliai University, Lithuanian University of Educational Sciences). Evaluace probíhala pod SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania v období leden-červenec 2015.
 • Hodnotitelka grantových projektů pro KEGA – Kulturnú a edukačnú grantovú agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Od roku 2012 dosud.
Vybrané publikace
 • PRŮCHOVÁ, Hana. Koprodukce - vymezení, přínosy a možnosti rozvoje. Praha: Nová síť, z.s. (Ministerstvo kultury ČR), 2023, 37 s. info
 • PRŮCHOVÁ, Hana. Festival jako prostor k edukaci a rozvoji studentů. In Jiřina Hofmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020, s. 32-38. ISBN 978-80-7460-171-2. info
 • PRŮCHOVÁ, Hana. Projekt: překážka nebo cesta? In Přednášky o divadle a umění II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018, s. 291-296. ISBN 978-80-7460-139-2. info
 • CHLÁDKOVÁ, Blanka, Hana PRŮCHOVÁ, Pavla PETROVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Analýza poskytování dotací Ministerstvem kultury v oblasti živého umění 2012–2016. Praha: Institut umění - Divadelní ústav (Ministerstvo kultury ČR), 2017, 339 s. Plný text výsledku včetně přílohového materiálu info
 • PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013, 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
 • CHLÁDKOVÁ, Blanka a Hana PRŮCHOVÁ. Audit Slováckého divadla Uherské Hradiště (hledisko divadelního provozu a organizační struktury). Brno: State of Art, s.r.o. (Magistrát města Uherské Hradiště), 2013, 48 s. info
 • CHLÁDKOVÁ, Blanka a Hana KREJČÍ. Umělecké vzdělávání a výchova. In Studie současného stavu podpory umění. Praha: Divadelní ústav, 2009, 39 s. ISBN 978-80-7008-235-5. info
 • KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. In Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. Brno: JAMU, 2009, 214 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-57-9. info

19. 9. 2023