doc. MgA. Hana Slavíková , Ph.D.
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1333
e-mail: 5026@post.jamu.cz
UČO: 5026
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát DF člen
Oborová rada doktorského studia DF člen
Studium
DIFA D-DRAUM 8112900 kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM 8213880 (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Docentka
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky Vedoucí ateliéru