prof. MgA. Hana Slavíková , Ph.D.
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1333
e-mail: 5026@post.jamu.cz
UČO: 5026
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada doktorského studia DF Předsedkyně
Akademický senát DF člen
Komise projektů FRVČ člen
Umělecká rada DF člen
Studium
DIFA M-DRAUM RTDS (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM TEORIE kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Profesorka
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky Vedoucí ateliéru

Název Typ Rok
SLAVÍKOVÁ, Hana. Blindfolded Perspective How to View What We Do Not Want To See. In EACWP VI International Pedagogical Conference, The Art and the Craft. 2023. Prezentace na konferencích 2023
SLAVÍKOVÁ, Hana. Patos, oběť, pieta aneb prostor pro historická nedorozumění v středoevropské kultuře – autorská performativní esej. 2022. Prezentace v oblasti umění 2022
SLAVÍKOVÁ, Hana a Rodrigo MORALES. Ethnographic and poetic documentary lab. 2021. Uspořádání workshopu 2021
SLAVÍKOVÁ, Hana. Příliš málo břízek aneb Setkání jako pokus o setkávání. In Jiřina Hofmnová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020, s. 58-63. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
SLAVÍKOVÁ, Hana. Cine Teatro Saura. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020, 366 s. ISBN 978-80-7460-170-5. Odborná kniha 2020
SLAVÍKOVÁ, Hana. Cine Teatro Saura. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019
SLAVÍKOVÁ, Hana. František Čáp – Franz Cap. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018, s. 353-360. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
SLAVÍKOVÁ, Hana. Franz Cap: Průvodce životem a dílem. 2017. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2017
SLAVÍKOVÁ, Hana. Piran - Berlin, Evropski filmski projekti Františka Čapa. 2017. Audiovizuální tvorba 2017
SLAVÍKOVÁ, Hana. Pravděpodobný příběh Františka Čápa. 2017. Prezentace v oblasti umění 2017
SLAVÍKOVÁ, Hana. Franz Cap : průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Vydání první. 2016, 176 s. ISBN 978-80-7460-108-8. Odborná kniha 2016
SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. In Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. Brno: JAMU Brno, 2007, 178 s. ISBN 80-86928-22-5. Odborná kniha 2007
SLAVÍKOVÁ, Hana. Šach, mat - televizní experiment podle Radoka. In Alfred Radok mezi filmem a divadlem. Praha: AMU a NFA, 2007, s. 185-199, 16 s. ISBN 978-80-7331-101-8. Stať ve sborníku 2007
SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnou. In Výběrová řada doktorských prací. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2007, 180 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-22-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2007
SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. In Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. Brno: JAMU Brno, 2005, 139 s. Odborná kniha 2005